Теми курсових та дипломних робіт

Рекомендації щодо оформлення

Методичні вказівки щодо оформлення курсових та магістерських робіт для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики
LaTeX шаблон для оформлення курсових та дипломних робіт

Професор Провотар Олександр Іванович

Теми курсових робіт:
 1. Експертні системи.
 2. Доведення задач теорії графів методом резолюцій.
 3. Фрактальне стиснення зображень.
 4. Нейронні мережі.
 5. Нечітка логіка.
 6. Математичні методи в біології. Біоінформатика.
Теми дипломних робіт:
 1. Доведення деяких результатів теорії формальних систем категорними методами.
 2. Побудова категорної арифметики.
 3. Моделі та методи біоінформатики.
 4. Нанотехнології, інформаційна медицина.
 5. Використання МаtLab для побудови контролерів.
 6. Нова парадигма обчислень – ДНК-обчислення. Обчислення базових функцій і операторів.
 7. Узагальнені булеві функції. Аксіоматика, алгоритмізація.
 8. Розробка та реалізація алгоритмів на нечітких моделях.

Професор Кривий Сергій Лук'янович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Розробка системи добування знань з природомовного тексту (семантичний аналіз текстів) з використанням дескриптивних логік (для бакалаврів та магістрів).
 2. Реалізація TSS-алгоритмів побудови базиса множини розв'язкив лінійних систем в полі комплексних чисел (для бакалаврів).
 3. Реалізація алгоритмів синтезу та аналізу автоматів Бюхі (для магістрів).
 4. Реалізація алгоритмів синтезу та аналізу автоматів Мюлера (для магістрів).
 5. Реалізація алгоритму мінімізації детермінованих автоматів Мюлера (для магістрів).
 6. Моделювання мережами Петрі роботи багатопроцесорної обчислювальної системи з обгрунтуванням живучості побудованої моделі (для магістрів).
 7. Розробка алгоритмів побудови синхронного добутку транзиційних мереж з інтерлівінговою семантикою та його конвертація в мережі Петрі (для магістрів).

Доцент Шевченко Володимир Петрович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. База даних з мобільним Web-доступом
 2. Електронна карта WiFi покриття корпусу з доступом через Інтернет
 3. Система тестування знань з курсу «Дискретна математика». Модуль «Множини»
 4. Система тестування знань з курсу «Дискретна математика». Модуль «Комбінаторика»
 5. Система тестування знань з курсу «Дискретна математика». Модуль «Булеві функції»
 6. Android переглядач файлів з можливістю розмітки тексту
 7. Адаптація курсу «Дискретна математика» для мобільного вивчення

Доцент Іванов Євген Олександрович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Розробка інформаційних систем.
 2. Створення засобів електронного навчання.
 3. Розробка ігрових програм.
 4. Задачі теорії графів. Алгоритми, складність, реалізація.
 5. Створення програмного забезпечення для мобільних платформ.

Доцент Петрушенко Анатолій Миколайович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Дослідження трансформаційного (алгебро-граматичного) методу аналізу та синтезу програм та апаратури та розробка його інструментальної підтримки.
 2. Аналіз та синтез організаційно-технічних систем управління на основі документообігу.

Доцент Галкін Олександр Володимирович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Створення корпоративних проектів на Java2Enterprise.
 2. Створення модулей і драйверів під ядро Linux 2.6.xx.
 3. Квантові алгебри.
 4. Градійовані алгебри і супералгебри Лі.
 5. Груповий аналіз рівнянь математичної фізики.
 6. Нелінійна динаміка.

Доцент Верес Максим Миколайович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Програмування з розподільними змінними. Аналіз сучасних підходів.
 2. Розподільне програмування. Аналіз сучасних підходів.
 3. Синхронне паралельне програмування. Наукові розрахунки:
  1. Сіткові розрахунки. Диференціальні рівняння в частинних похідних.
  2. Точкові розрахунки. Моделювання неперервних систем.
  3. Матричні розрахунки. Розв'язок систем лінійних рівнянь.

Доцент Ченцов Олексій Ілліч

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Перетворення графів та їх візуалізація.
 2. Порівняння моделей віртуалізації пристроїв.
 3. Організація груп додатків.
 4. Пошук контекстно-залежних конструкцій в програмному коді.
 5. Реінженерія універсальної ОС у ОС реального масштабу часу.
 6. Інформаційна система "Електронна бібліотека факультету".
 7. Винесення драйверів пристроїв у простір користувача.

Доцент Демківський Євген Олександрович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Розробка математичного та програмного забезпечення для сучасних мобільних засобів комунікацій (платформи: Android, iOS, Windows Phone).
 2. Розробка інформаційних систем електронного навчання.
 3. Розробка інформаційних систем організаційного управління.
 4. Розробка систем підтримки прийняття рішень.
 5. Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів.

Доцент Катеринич Лариса Олександрівна

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Застосування штучних нейронних мереж для розв'язання прикладних задач.
 2. Розробка систем з використанням штучного інтелекту.
 3. Експертні системи.
 4. Розробка прикладних програм та WEB-сервісів.
 5. Розробка навчаючої системи (для окремої дисципліни).
 6. 3D графіка та анімація у прикладному застосуванні.
 7. Розробка мультимедійного електронного підручника.

Доцент Шкільняк Оксана Степанівна

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Некласичні логіки та їх застосування.
 2. Системи аксіоматизованого доведення на базі секвенцій них числень.
 3. Розробка забезпечення для сучасних мобільних пристроїв.
 4. Системи специфікації програм на основі модальних логік.
 5. Розробка систем електронного навчання.

Асистент Ліндер Ярослав Миколайович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Застосування згорткових та рекурентнних нейромереж до задач розпізнавання.
 2. Генетичні алгоритми у задачах оптимізації.
 3. Оптимізаційні задачі на графах та методи їх розв'язання.

Асистент Терлецький Дмитро Олександрович

Теми курсових та дипломних робіт:
 1. Проектування та розробка інтелектуальних інформаційних систем.
 2. Проектування та розробка систем представлення, аналізу, видобування та передачі знань.
 3. Проектування та розробка рекомендаційних систем.
 4. Проектування та розробка мультиагентних систем.
 5. Проектування та розробка експертних систем.
 6. Проектування та розробка генераторів класових ієрархій та мереж.
 7. Проектування та розробка алгоритмічних бібліотек, пакетів та бібліотек шаблонів для об'єктно-орієнтованих мов програмування.