Навчальні курси

121 Інженерія програмного забезпечення: Програмна інженерія
Назва дисципліни Курс Викладачі
Дискретна математика
1
доц. Шевченко В.П. (лек./практ.)
доц. Ченцов О.І. (практ.)
асис. Ліндер Я.М. (практ.)
Основи програмування
1
доц. Іванов Є.О. (лек./лаб.)
доц. Верес М.М. (лаб.)
асис. Ліндер Я.М. (лаб.)
Програмування
1
доц. Іванов Є.О. (лек./лаб.)
доц. Верес М.М. (лаб.)
асис. Ліндер Я.М. (лаб.)
Алгоритми та складність
2
доц. Шкільняк О.С. (лек.)
доц. Верес М.М. (лаб.)
асис. Ліндер Я.М. (лаб.)
асис. Терлецький Д.О. (лаб.)
Теорія алгоритмів та математична логіка
2
проф. Провотар О.І. (лек.)
доц. Шкільняк О.С. (практ.)
Загальна алгебра
2
доц. Галкін О.В. (лек.)
асис. Ліндер Я.М. (практ.)
Основи об'єктно-орієнтованого програмування
2
доц. Галкін О.В. (лек.)
доц. Петрушенко А.М. (лаб.)
доц. Жереб К.А. (лаб.)
Розробка WEB-орієнтованих систем
2
доц. Катеринич Л.О. (лек./лаб.)
Об'єктно-орієнтоване програмування
3
доц. Галкін О.В. (лек./лаб.)
асис. Терлецький Д.О. (лаб.)
Основи криптології
3
доц. Галкін О.В. (лек.)
Розподілені обчислення
3
доц. Верес М.М. (лек./лаб.)
Інформаційні системи
3
доц. Іванов Є.О. (лек.)
Системне програмування і операційні системи
3
доц. Ченцов О.І. (лек./лаб.)
асис. Терлецький Д.О. (лаб.)
Алгоритми і складність
3
доц. Ходзінський О.М. (лек.)
Метапрограмування
3
доц. Галкін О.В. (лек.)
Груповий проект з технологій програмування
4
доц. Шевченко В.П. (лаб.)
доц. Іванов Є.О. (лаб.)
Оптимізаційні алгоритми
4
проф. Стецюк П.І. (лек.)
Інформаційні системи
4
доц. Іванов Є.О. (лек.)
Програмна інженерія
4
доц. Ченцов О.І. (лек./лаб.)
асис. Терлецький Д.О. (лаб.)
Програмування з обмеженнями
4
проф. Кривий С.Л. (лек.)
Розробка WEB-орієнтованих систем
4
доц. Катеринич Л.О. (лек.)
Захист інформації в інформаційних системах
4
доц. Катеринич Л.О. (лек.)
Технології електронних видань
4
доц. Катеринич Л.О. (лек.)
Основи комп'ютерної графіки
4
доц. Галкін О.В. (лек.)
доц. Катеринич Л.О. (лаб.)
асис. Терлецький Д.О. (лаб.)
Математичні основи захисту інформації
4
проф. Кривий С.Л. (лек./лаб.)
доц. Ходзінський О.М. (лаб.)
Комп'ютерна графіка
4
доц. Шкільняк О.С. (лек./лаб.)
Комп'ютерна алгебра
4
проф. Єршов С.В. (лек.)
проф. Стецюк П.І. (лаб.)
доц. Пашко А.О. (лаб.)
доц. Катеринич Л.О. (лаб.)
Технологія програмування
4
доц. Галкін О.В. (лек.)
асис. Терлецький Д.О. (лаб.)
121 Інженерія програмного забезпечення: Програмне забезпечення систем
Назва дисципліни Курс Викладачі
Алгебро-автоматні методи проектування програмного забезпечення
1
проф. Кривий С.Л. (лек./лаб.)
доц. Петрушенко А.М. (лаб.)
Прикладне застосування нейронних мереж
1
доц. Катеринич Л.О. (лек.)
Теоретичні основи та методи розробки інформаційних систем
1
проф. Кривий С.Л. (лек./лаб.)
доц. Петрушенко А.М. (лаб.)
Програмно-орієнтовані логіки
1
доц. Шкільняк О.С. (лек.)
Розробка та використання інформаційних мереж
1
доц. Жереб К.А. (лек.)
доц. Демківський Є.О. (лаб.)
Трансформаційні методи синтезу обчислювальних систем
1
доц. Петрушенко А.М. (лек.)
Методи забезпечення якості програмних систем
1
доц. Демківський Є.О. (лек./лаб.)
Типи в мовах програмування
1
доц. Ченцов О.І. (лек.)
Елементи категорного аналізу
1
доц. Ходзінський О.М. (лек.)
Управління програмними проектами
1
доц. Слабоспицька О.О. (лек.)
проф. Стецюк П.І. (лаб.)
Кластерні розрахунки
1
доц. Верес М.М. (лек.)
Нечіткі логіки
1
проф. Провотар О.І. (лек.)
Некласичні логіки та їх застосування в розробці прорамного забезпечення
2
проф. Провотар О.І. (лек.)
Актуальні питання біоінформатики
2
проф. Провотар О.І. (лек.)
Формальні методи побудови програм
2
доц. Слабоспицька О.О. (лек./лаб.)
Актуальні проблеми об'єктно-орієнтованого програмування
2
доц. Жереб К.А. (лек./лаб.)
Автоматизація пошуку доведень
2
проф. Єршов С.В. (лек.)
Сучасні операційні системи
2
доц. Ченцов О.І. (лек./лаб.)
Прикладні логіки та елементи квантових обчислень
2
доц. Шкільняк О.С. (лек.)
Актуальні проблеми захисту інформації
2
доц. Ходзінський О.М. (лек.)
Проектування мультиагентних систем
2
проф. Єршов С.В. (лек./лаб.)
Засоби побудови систем електронного навчання
2
доц. Демківський Є.О. (лек./лаб.)
Моделе-орієнтована побудова програмних систем
2
проф. Єршов С.В. (лек.)
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології: Інформатика
Назва дисципліни Курс Викладачі
Дискретна математика
1
доц. Шевченко В.П. (лек.)
доц. Петрушенко А.М. (практ.)
доц. Іванов Є.О. (практ.)
доц. Ченцов О.І. (практ.)
асис. Ліндер Я.М. (практ.)
051 Економіка: Прикладна статистика
Назва дисципліни Курс Викладачі
Дискретна математика
1
доц. Демківський Є.О. (лек./практ.)
051 Економіка: Економічна кібернетика
Назва дисципліни Курс Викладачі
Бази даних
2
доц. Пашко А.О. (лек./практ.)
051 Економіка: Економічна кібернетика
Назва дисципліни Курс Викладачі
WEB-програмування
3
доц. Катеринич Л.О. (лек./практ.)
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології: Соціальна інформатика
Назва дисципліни Курс Викладачі
Методи об'єктно-орієнтованого програмування
1
доц. Верес М.М. (лек./лаб.)
Розробка інформаційних систем
2
доц. Демківський Є.О. (лек.)