Штат кафедри

Терлецький Дмитро Олександрович

Терлецький Дмитро Олександрович

асистент кафедри інформаційних систем
кандидат фізико-математичних наук


Email: dmytro Dot terletskyi At gmail Dot com

Освіта та кар'єра:

2011 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2014 р. — закінчив аспірантуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2014-2016 рр. — асистент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2016 р. — асистент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2018 р. — захистив дисертацію на тему "Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах", спеціальність 01.05.03. — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор Провотар О.І.

Громадська діяльність:

2006-2011 рр. — дійсний член Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2006-2010 рр. — голова Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2011 р. — почесний член Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сфера наукових інтересів:

представлення та видобування знань, бази знань, системи на основі знань, об'єктно-орієнтоване програмування, аналіз та проектування, метапрограмування, узагальнене програмування, мови програмування, шаблони проектування програмного забезпечення, програмна інженерія, інтелектуальні системи, інтелектуальні та програмні агенти, теорія множин, теорія нечітких множин, теорія мультимножин, математична логіка, теорія автоматів, транзиційні системи, теорія решіток, абстрактні алгебри, алгебраїчні структури.

Академічні нагороди і премії:

 1. Лауреат премії НАН України для молодих вчених за цикл робіт "Об'єктно-орієнтовані динамічні мережі знань" (2017).

Вибрані публікації:

 1. Д.О. Терлецький Множини як сукупність сутностей-об'єктів // Збірник наукових праць «Комп'ютерна математика», 2013, № 2, ст. 64-71.
 2. Д.О. Терлецький Конструктори множин та мультимножин об'єктів // Науковий журнал «Проблеми програмування», 2014, № 1, ст. 18-30.
 3. D. O. Terletskyi, O. I. Provotar Mathematical Foundations for Designing and Development of Intelligent Systems of Information Analysis // Problems in Programming, 2014, Volume 15, Number 2-3, pp. 233-241.
 4. D. O. Terletskyi, O. I. Provotar Object-Oriented Dynamic Networks // International Book Series Information Science and Computing, Book 30: "Computational Models for Business and Engineering Domains", edited by G. Setlak, K. Markov, ITHEA, 2014, pp. 123-136.
 5. D. O. Terletskyi Universal and Determined Constructors of Multisets of Objects // International Journal «Information Theories & Applications», ITHEA, 2014, Volume 21, Number 4, pp. 339-361.
 6. D. A. Terletskyi, A. I. Provotar Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. I // Cybernetics and Systems Analysis, 2015, Volume 51, Issue 1, pp. 34-40.
 7. D. Terletskyi Exploiters-Based Knowledge Extraction in Object-Oriented Knowledge Representation // Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming, Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015, Volume 2, pp. 211-221.
 8. D. Terletskyi Inheritance in Object-Oriented Knowledge Representation // Information and Software Technologies, Volume 538 of Communications in Computer and Information Science, Springer, 2015, pp. 293-305.
 9. D. A. Terletskyi, A. I. Provotar Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. II // Cybernetics and Systems Analysis, 2016, Volume 52, Number 1, pp. 38-45.
 10. D. Terletskyi Object-Oriented Knowledge Extraction using Universal Exploiters // Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference Computer Science and Information Technologies CSIT'2017, Lviv, Ukraine, September 05-08, 2017, pp. 257-266.
 11. D. Terletskyi Object-Oriented Knowledge Representation and Data Storage Using Inhomogeneous Classes // Information and Software Technologies, Volume 756 of Communications in Computer and Information Science, Springer, 2017, pp. 48-61.
 12. Д.О. Терлецький, Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин i систем, кафедра інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2018, 32 с.
 13. Д.О. Терлецький, Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин i систем, кафедра інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2018, 200 с.

Викладацька діяльність:

 1. Основи об'єктно-орієнтованого програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Системне програмування і операційні системи (лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Метапрограмування (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. Програмна інженерія (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.