Штат кафедри

Терлецький Дмитро Олександрович

Терлецький Дмитро Олександрович

асистент кафедри інформаційних систем


Email: dmytro Dot terletskyi At gmail Dot com

Освіта та кар'єра:

2011 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2014 р. — закінчив аспірантуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2014 р. — асистент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність:

2006-2011 рр. — дійсний член Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2006-2010 рр. — голова Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2011 р. — почесний член Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сфера наукових інтересів:

представлення та видобування знань, бази знань, системи на основі знань, об'єктно-орієнтоване програмування, аналіз та проектування, метапрограмування, узагальнене програмування, мови програмування, шаблони проектування програмного забезпечення, програмна інженерія, інтелектуальні системи, інтелектуальні та програмні агенти, теорія множин, теорія нечітких множин, теорія мультимножин, математична логіка, теорія автоматів, транзиційні системи, теорія решіток, абстрактні алгебри, алгебраїчні структури.

Академічні нагороди і премії:

 1. Лауреат премії НАН України для молодих вчених за цикл робіт "Об'єктно-орієнтовані динамічні мережі знань" (2017).

Вибрані публікації:

 1. Д.О. Терлецький Множини як сукупність сутностей-об'єктів // Збірник наукових праць «Комп'ютерна математика», 2013, № 2, ст. 64-71.
 2. Д.О. Терлецький Конструктори множин та мультимножин об'єктів // Науковий журнал «Проблеми програмування», 2014, № 1, ст. 18-30.
 3. D. O. Terletskyi, O. I. Provotar Mathematical Foundations for Designing and Development of Intelligent Systems of Information Analysis // Problems in Programming, 2014, Volume 15, Number 2-3, pp. 233-241.
 4. D. O. Terletskyi, O. I. Provotar Object-Oriented Dynamic Networks // International Book Series Information Science and Computing, Book 30: "Computational Models for Business and Engineering Domains", edited by G. Setlak, K. Markov, ITHEA, 2014, pp. 123-136.
 5. D. O. Terletskyi Universal and Determined Constructors of Multisets of Objects // International Journal «Information Theories & Applications», ITHEA, 2014, Volume 21, Number 4, pp. 339-361.
 6. D. A. Terletskyi, A. I. Provotar Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. I // Cybernetics and Systems Analysis, 2015, Volume 51, Issue 1, pp. 34-40.
 7. D. Terletskyi Exploiters-Based Knowledge Extraction in Object-Oriented Knowledge Representation // Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming, Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015, Volume 2, pp. 211-221.
 8. D. Terletskyi Inheritance in Object-Oriented Knowledge Representation // Information and Software Technologies, Volume 538 of Communications in Computer and Information Science, Springer, 2015, pp. 293-305.
 9. D. A. Terletskyi, A. I. Provotar Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. II // Cybernetics and Systems Analysis, 2016, Volume 52, Number 1, pp. 38-45.
 10. D. Terletskyi Object-Oriented Knowledge Extraction using Universal Exploiters // Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference Computer Science and Information Technologies CSIT'2017, Lviv, Ukraine, September 05-08, 2017, pp. 257-266.
 11. D. Terletskyi Object-Oriented Knowledge Representation and Data Storage Using Inhomogeneous Classes // Information and Software Technologies, Volume 756 of Communications in Computer and Information Science, Springer, 2017, pp. 48-61.

Викладацька діяльність:

 1. Об'єктно-орієнтоване програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Системне програмування і операційні системи (лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Функціональне програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. Технологія програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 5. Програмна інженерія (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.

Теми курсових та дипломних робіт:

 1. Проектування та розробка інтелектуальних інформаційних систем.
 2. Проектування та розробка систем представлення, аналізу, видобування та передачі знань.
 3. Проектування та розробка рекомендаційних систем.
 4. Проектування та розробка мультиагентних систем.
 5. Проектування та розробка експертних систем.
 6. Проектування та розробка генераторів класових ієрархій та мереж.
 7. Проектування та розробка алгоритмічних бібліотек, пакетів та бібліотек шаблонів для об'єктно-орієнтованих мов програмування.

Студенти (2017-2018 н.р.)

 • Бакалаври 3-й курс:
  1. Волковий П.С. Розробка мультиагентної системи проектування ігрових сценаріїв.
  2. Симон О.С. Проектування та розробка інтелектуальної рекомендаційно-пошукової системи.
  3. Уложенко М.А. Проектування та розробка інтелектуальної системи управління навчальним процесом.
  4. Хміль Н.В. Проектування та розробка системи індивідуального планування.

 • Магістри 1-й курс:
  1. Якубів В.Р. Проектування та розробка персонального інформаційного агента.