Штат кафедри

Терлецький Дмитро Олександрович

Терлецький Дмитро Олександрович

асистент кафедри інформаційних систем


Email: dmytro Dot terletskyi At gmail Dot com

Освіта та кар'єра:

2011 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2014 р. — закінчив аспірантуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2014 р. — асистент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність:

2006-2011 рр. — дійсний член Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2006-2010 рр. — голова Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2011 р. — почесний член Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сфера наукових інтересів:

представлення та видобування знань, бази знань, системи на основі знань, об'єктно-орієнтоване програмування, аналіз та проектування, метапрограмування, узагальнене програмування, мови програмування, шаблони проектування програмного забезпечення, програмна інженерія, інтелектуальні системи, інтелектуальні та програмні агенти, теорія множин, теорія нечітких множин, теорія мультимножин, математична логіка, теорія автоматів, транзиційні системи, теорія решіток, абстрактні алгебри, алгебраїчні структури.

Академічні нагороди і премії:

 1. Лауреат премії НАН України для молодих вчених за цикл робіт "Об'єктно-орієнтовані динамічні мережі знань" (2017).

Вибрані публікації:

 1. Д.О. Терлецький Множини як сукупність сутностей-об'єктів // Збірник наукових праць «Комп'ютерна математика», 2013, № 2, ст. 64-71.
 2. Д.О. Терлецький Конструктори множин та мультимножин об'єктів // Науковий журнал «Проблеми програмування», 2014, № 1, ст. 18-30.
 3. D. O. Terletskyi, O. I. Provotar Mathematical Foundations for Designing and Development of Intelligent Systems of Information Analysis // Problems in Programming, 2014, Volume 15, Number 2-3, pp. 233-241.
 4. D. O. Terletskyi, O. I. Provotar Object-Oriented Dynamic Networks // International Book Series Information Science and Computing, Book 30: "Computational Models for Business and Engineering Domains", edited by G. Setlak, K. Markov, ITHEA, 2014, pp. 123-136.
 5. D. O. Terletskyi Universal and Determined Constructors of Multisets of Objects // International Journal «Information Theories & Applications», ITHEA, 2014, Volume 21, Number 4, pp. 339-361.
 6. D. A. Terletskyi, A. I. Provotar Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. I // Cybernetics and Systems Analysis, 2015, Volume 51, Issue 1, pp. 34-40.
 7. D. Terletskyi Exploiters-Based Knowledge Extraction in Object-Oriented Knowledge Representation // Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming, Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015, Volume 2, pp. 211-221.
 8. D. Terletskyi Inheritance in Object-Oriented Knowledge Representation // Information and Software Technologies, Volume 538 of Communications in Computer and Information Science, Springer, 2015, pp. 293-305.
 9. D. A. Terletskyi, A. I. Provotar Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. II // Cybernetics and Systems Analysis, 2016, Volume 52, Number 1, pp. 38-45.

Викладацька діяльність:

 1. Алгоритми та складність (лабораторні заняття) — бакалаври 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Об'єктно-орієнтоване програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Системне програмування і операційні системи (лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. Основи комп'ютерної графіки (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 5. Технологія програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 6. Програмна інженерія (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.

Теми курсових та дипломних робіт:

 1. Проектування та розробка інтелектуальних інформаційних систем на основі знань.
 2. Проектування та розробка об'єктно-орієнтованих систем представлення знань.
 3. Проектування та розробка об'єктно-орієнтованих систем видобування знань.
 4. Розробка об'єктно-орієнтованих форматів передачі знань.
 5. Проектування та розробка алгоритмічних бібліотек та пакетів для об'єктно-орієнтованих мов програмування.
 6. Проектування та розробка бібліотек шаблонів для об'єктно-орієнтованих мов програмування.
 7. Проектування та розробка системи управління навчальним процесом.