Штат кафедри

Ліндер Ярослав Миколайович

Ліндер Ярослав Миколайович

асистент кафедри інформаційних систем,
кандидат фізико-математичних наук
Посилання: Scopus.

Освіта та кар'єра:

2009 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2012 р. — закінчив аспірантуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2013 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом», науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри моделювання складних систем Пічкур Володимир Володимирович.
З 2013 р. — асистент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сфера наукових інтересів:

практична стійкість диференціальних рівнянь та включень, нейромережі, клітинні автомати.

Вибрані публікації:

 1. Линдер Я.Н. Условия слабой практической устойчивости дифференци-альных включений с импульсным воздействием / Я.Н. Линдер, В.В. Пичкур // Проблемы управления и информатики. – 2011, № 6. – С. 52-60.
 2. Линдер Я.Н. Оптимальные множества практической устойчивости диф-ференциальных включений с многозначным импульсным воздействием / Я.Н. Линдер, В.В. Пичкур // Кибернетика и вычислительная техника. – 2011, Вип. 166. – С. 15-24.

Викладацька діяльність:

 1. Дискретна математика (практичні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Дискретна математика (практичні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології: інформатика.
 3. Основи програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. Програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 5. Загальна алгебра (практичні заняття) — бакалаври 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 6. Алгоритми та складність (лабораторні заняття) — бакалаври 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.

Теми курсових та дипломних робіт:

 1. Застосування згорткових та рекурентнних нейромереж до задач розпізнавання.
 2. Генетичні алгоритми у задачах оптимізації.
 3. Оптимізаційні задачі на графах та методи їх розв'язання.

Студенти (2017-2018 н.р.)