Штат кафедри

Демківський Євген Олександрович

Демківський Євген Олександрович

доцент кафедри інформаційних систем,
кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар'єра:

2004 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2005-2007 рр. — здобувач навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
2007 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів», науковий керівник — доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Бідюк П.І.
2004-2008 рр. — асистент кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну.
2008-2011 рр. — доцент кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну.
З 2011 р. — доцент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сфера наукових інтересів:

моделювання та прогнозування динамічних систем, побудова оптимальних систем підтримки прийняття рішень на основі математичних моделей та сучасних методів управління, технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання.

Вибрані публікації:

 1. Бідюк П.І., Демківський Є.О. Розробка технологій побудови інформаційних систем підтримки прийняття рішень. // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ. − К.: вип. 24. – 2004.- С. 117 - 125.
 2. Демковский Е. А. Методы удаления детерминированных и стохастических трендов // Электронное моделирование. – 2005. – Т. 27. – № 3. – С. 23 – 38.
 3. Бідюк П.І., Щербань Ю.Ю., Щербань В.Ю., Демківський Є.О. Системи підтримки прийняття рішень – проектування та реалізація.-Київ: КНУТД, 2004. – 112 с.
 4. Бідюк П.І., Демківський Є.О. Система підтримки прийняття рішень для прогнозування нестаціонарних процесів // Наукові праці Миколаївського державного університету імені Петра Могили. Том 90. Випуск 77. Комп’ютерні технології. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – 137-159 с.
 5. Демківський Є.О., Шевченко В.П. Технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – Київ. − 2008. − №4.− С. 119-123.

Викладацька діяльність:

 1. Дискретна математика (лекції, практичні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 051 Економіка: прикладна статистика.
 2. Комп'ютерні мережі (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Методи забезпечення якості програмних систем (лекції, лабораторні заняття) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 4. Розробка і використання інформаційних мереж (лабораторні заняття) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 5. Розробка інформаційних систем (лекції, практичні заняття) — магістри 2-го року навчання, соціальна інформатика.

Теми курсових та дипломних робіт:

 1. Розробка математичного та програмного забезпечення для сучасних мобільних засобів комунікацій (платформи: Android, iOS, Windows Phone).
 2. Розробка інформаційних систем електронного навчання.
 3. Розробка інформаційних систем організаційного управління.
 4. Розробка систем підтримки прийняття рішень.
 5. Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів.

Студенти (2017-2018 н.р.)