Штат кафедри

Ченцов Олексій Ілліч

Ченцов Олексій Ілліч

доцент кафедри інформаційних систем,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Посилання: Scopus, DBLP.

Освіта та кар'єра:

2001 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, радіо-фізичний факультет.
2004 р. — закінчив аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
2005-2008 рр. — інженер 1 категорії НДЛ «Високопродуктивних систем обробки інформації» факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2007 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорній аксіоматиці». Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор Провотар О.І.
2008-2010 рр. — молодший науковий співробітник НДЛ «Високопродуктивних систем обробки інформації» факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2010-2011 рр. — науковий співробітник НДЛ «Високопродуктивних систем обробки інформації» факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2011 р. — доцент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сфера наукових інтересів:

абстрактні обчислювальні структури, дискретна математика, комп’ютерна алгебра, теорія категорій, параметризоване програмування, реверсна та ре-інженерія програмних систем.

Вибрані публікації:

 1. Ченцов О.І. Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорній аксіоматиці: дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 118c.
 2. Ченцов О.І. Програмна реалізація теорії категорій // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія фіз.-мат. науки. – 2011. – №2. – С.220–227.
 3. A. I. Chentsov, A. I. Provotar Generalization of Linear Morphisms on N in Topoi // Cybernetics and Systems Analysis, 2005, Volume 41, Issue 5, pp. 688-694.
 4. M. Nikitchenko, A. Chentsov Basics of Intensionalized Data: Presets, Sets, and Nominats // The Computer Science Journal of Moldova, 2012, vol. 20, no. 3, pp. 334-365.
 5. A. Chentsov Many-sorted first-order composition-nominative logic as institution // Computer Science Journal of Moldova, 2016, vol. 24, no. 1(70), pp. 27-54.
 6. A. Chentsov, M. Nikitchenko Composition-Nominative Logics as Institutions // Logica Universalis, 2018, Volume 12, Issue 1–2, pp 221–238.

Викладацька діяльність:

 1. Дискретна математика (практичні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Дискретна математика (практичні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології: інформатика.
 3. Системне програмування та операційні системи (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. Програмна інженерія (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 5. Типи в мовах програмування (лекції) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 6. Сучасні операційні системи (лекції) — магістри 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.

Теми курсових та дипломних робіт:

 1. Перетворення графів та їх візуалізація.
 2. Порівняння моделей віртуалізації пристроїв.
 3. Організація груп додатків.
 4. Пошук контекстно-залежних конструкцій в програмному коді.
 5. Реінженерія універсальної ОС у ОС реального масштабу часу.
 6. Інформаційна система "Електронна бібліотека факультету".
 7. Винесення драйверів пристроїв у простір користувача.

Студенти (2017-2018 н.р.)

 • Бакалаври 3-й курс:
  1. Кондратюк І.О. Розширювана система візуалізації алгоритмів на графах.
  2. Лось А.В. Розробка інтелектуального агенту для модерації спілкування користувачів в режимі онлайн.
  3. Паньків В.М. Використання нейронних мереж та розпізнавання образів для визначення музичної мелодії.

 • Магістри 2-й курс:
  1. Фризюк О.В. Розробка навігаційної системи.