Про кафедру

Кафедра інформаційних систем
Кафедра інформаційних систем спеціалізується в області комп'ютерних наук, штучного інтелекту та програмної інженерії. Завідувач кафедри — доктор фізико-математичних наук, професор Провотар О.І.
Нині на кафедрі працюють 4 професори, 13 доцентів та 2 асистенти, які забезпечують підготовку бакалаврів за спеціальностями:
  • 121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма "Програмна інженерія", факультет кібернетики),
  • 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (освітня програма "Інформатика", факультет кібернетики),
  • 051 Економіка (освітня програма "Економічна кібернетика", економічний факультет),
  • 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) (освітня програма "Прикладна лінгвістика та англійська мова", інститут філології),
та магістрів за спеціальностями:
  • 121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма "Програмне забезпечення систем", факультет кібернетики),
  • 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (освітня програма "Бізнес-інформатика", факультет кібернетики).
На кафедрі навчається понад 170 студентів та 3 аспіранти.
Навчаючись на кафедрі інформаційних систем ви зможете: стати висококваліфікованим спеціалістом по проектуванню та розробці різного роду програмного забезпечення та інтелектуальних інформаційних систем, ставити та розв’язувати задачі в різних предметних областях, використовуючи при цьому дискретні моделі процесів, методи та засоби штучного інтелекту, нетрадиційні підходи обчислювальної біології (біоінформатики) та найсучасніші інформаційні технології.
Випускники кафедри успішно працюють у провідних IT-компаніях та науково-дослідних установах України та світу та є знаними спеціалістами в галузі розробки програмного забезпечення.
Запрошуємо абітурієнтів, студентів, аспірантів та докторантів на кафедру інформаційних систем. Дізнайся більше про навчання на кафедрі та правила прийому.