Методи забезпечення якості програмних систем

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма: Програмне забезпечення систем

Викладач: доцент Демківський Євген Олександрович (лекції, лабораторні роботи)

Викладається: в 1-му семетрі магістратури.
Загальний обсяг: 90 год, з яких:
 • Лекції – 18 год.
 • Лабораторні роботи – 10 год.
 • Самостійна робота – 60 год.

Мета та завдання дисципліни

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з актуальними практичними підходами до тестування і забезпечення якості програмного забезпечення.

Предмет дисципліни

Предмет навчальної дисципліни Методи забезпечення якості програмних систем включає в себе проблему розв'язання обмежень лінійного типу над неперервними та дискретними областями. До перших відносяться поля дійсних та раціональних чисел, а до других – відносяться множини натуральних, цілих чисел та скінченні поля і кільця за модулем простого і складеного модуля. Обмеження лінійного типу широко використовуються в процесі аналізу властивостей мереж Петрі, криптографії, обробки сигналів (кодів) розпізнавання образів тощо.

Завдання дисципліни:
 • пояснити важливість і необхідність забезпечення якості в процесі розробки ПЗ;
 • надати достатні знання для оволодіння і застосування на практиці ефективних прийомів побудови процесу тестування і забезпечення якості.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 • принципи проектування та забезпечення якості ПЗ;
 • принципи тестування ПЗ;
 • основні види тестування ПЗ;
та вміти:
 • використовувати методи і прийоми тестування для поширених типів ПЗ;
 • самостійно тестувати ПЗ як вручну, так і за допомогою сучасних інструментальних засобів автоматизації тестування.

Програма курсу

Змістовий модуль 1: Основні поняття забезпечення якості ПЗ.

Тема 1: Вступ.
 • Мета і базові визначення курсу.
 • Методології проектування ПЗ. Критерії успішності проекту.
 • Забезпечення якості ПЗ.
 • Основні етапи забезпечення якості.
 • Способи забезпечення якості.
Тема 2: Ручне тестування.
 • Класифікація тестування.
 • Метод вільного пошуку.
Тема 3: Дефекти.
 • Класифікація дефектів ПЗ.
 • Локалізація дефекту.
 • Документування дефекту.
Тема 4: Тестова документація.
 • Тест-план.
 • Чек-ліст.
 • Тест-кейс.
Тема 5: Тест-дизайн.
 • Класи еквівалентності.
 • Тест-кейси і тестові матриці.
 • Методології оцінювання тестового покриття і застосування.

Змістовий модуль 2: Інструменти управління тестами та інші види тестування.

Тема 6: Багтрекінг.
 • Забезпечення життєвого циклу документу.
 • Спеціалізоване ПЗ для роботи з помилками.
 • Основні критерії для вибору.
 • Функціональні можливості.
Тема 7: Інструменти для автоматизації тестування.
 • Огляд варіантів.
 • Специфіка використання.
 • Коефіцієнт повернення інвестицій (ROI) автоматизації тестування.
Тема 8: Інші види тестування.
 • Тестування продуктивності.
 • Тестування зручності використання.
Тема 9: Менеджмент тестування.
 • Метрики.
 • Аналітика.
 • Практика.
 • Непрофільні активності.

Рекомендована література

Основна:

 1. R. Black Foundations of Software Testing. Salt Lake City: Thomson. January 2008. ISBN 1-84480-989-7.
 2. R. Black Managing the Testing Process: Practical Tools and Techniques for Managing Hardware and Software Testing, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley. April 2009. ISBN 0-470-40415-9.
 3. Савин Р. Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапах. – М.: Дело, 2007. – 312 с. – ISBN 978-5-7749-0460-0.
 4. Майерс Г., Баджетт Т., Сандлер К. Искусство тестирования программ. 3-е издание. – М.: «Диалектика», 2012. – 272 с. – ISBN 978-5-8459-1796-6.
 5. L. Copeland A Practitioner's Guide to Software Test Design. – Artech House (January 2004). – 300p. – ISBN-10: 158053791X, ISBN-13: 978-1580537919.
 6. R. Patton Software Testing (2nd Edition). – Sams Publishing (August 5, 2005). – 408 p. – ISBN-10: 0672327988, ISBN-13: 978-0672327988
 7. J.A. Whittaker Exploratory Software Testing: Tips, Tricks, Tours, and Techniques to Guide Test Design. – Addison-Wesley Professional (September 4, 2009). – 256 p. – ISBN-10: 0321636414, ISBN-13: 978-0321636416.

Додаткова:

 1. Купер А. Психбольница в руках пациентов. – СПб.: Символ-Плюс, 2009. – 336 с. – ISBN 978-5-93286-168-4, ISBN 0-672-31649-8.
 2. Платт Д.С. Софт отстой и что с этим делать. – СПб.: Символ-Плюс, 2007. – 248 с. – ISBN 5-93286-097-9, ISBN 978-5-93286-097-7, ISBN 0-321-46675-6.
 3. Куликов С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс.
 4. Спольски Д. Джоэл о программировании. – СПб.: Символ-Плюс, 2006. – 352 с. – ISBN 5-93286-063-4, ISBN 1-59059-389-8.
 5. Andrews M., Whittaker J.A. How to break web software. – Addison-Wesley Professional (February 12, 2006). – 240 р. – ISBN-10: 0321369440, ISBN-13: 978-0321369444.
 6. Фитцпатрик Б., Коллинз-Сассмэн Б. Идеальная IT-компания. Как из гиков собрать команду программистов. – СПб.:Питер, 2014. – 208 с. – ISBN 978-5-496-00949-2.
 7. Демарко Т. Deadline. Роман об управлении проектами. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 352 с. – ISBN 978-5-91657-284-1.
 8. Сазерленд Д. Scrum. Революционный метод управления проектами. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 288 с. – ISBN 978-5-00057-722-6 .
 9. Галло К. Презентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 224 с. – ISBN 978-5-91657-329-9.
 10. Дуарте Н. Slide:ology. Искусство создания выдающихся презентаций. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 288 с. – ISBN 978-5-91657-241-4.