Метапрограмування (Осінь 2018)

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма: Програмна інженерія

Викладач: асистент Терлецький Дмитро Олександрович (лекції, лабораторні заняття)
Викладається: у 7-му семсетрі бакалаврату.
Загальний обсяг: 120 год, з яких:
  • Лекції – 28 год.
  • Лабораторні заняття – 26 год.
  • Консультації – 2 год.
  • Самостійна робота – 64 год.
Робоча програма