Правила прийому

Кафедра інформаційних систем проводить підготовку фахівців в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення:
  • ОС "Бакалавр" — освітня програма Програмна інженерія.
  • ОС "Магістр" — освітня програма Програмне забезпечення систем.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність (Освітня програма) Перелік конкурсних предметів Мінімальний бал Ваговий коефіцієнт
121 Інженерія програмного забезпечення
(Програмна інженерія)
Українська мова та література 101 20%
Математика 125 50%
Фізика або іноземна мова 101 20%
Додаток до атестата - 10%
Підготовчі курси - 0.0%
Детальна інформація:

Аспірантура

Кафедра інформаційних систем проводить підготовку докторів філософії в галузі 12 "Інформаційні технології" за наступними спеціальностями:
  • 121 Інженерія програмного забезпечення.
  • 122 Комп'ютерні науки.