Освітній ступінь "Магістр"

Кафедра інформаційних систем проводить підготовку фахівців у галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітній ступінь "Магістр", освітня програма Програмне забезпечення систем.
Термін навчання: 2 роки, денна форма (після отримання ОС "Бакалавр").
Вартість навчання за контрактом: 38660 грн.
Ліцензований обсяг: 50 місць.

Статистика поданих заяв
на спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
(ОС "Магістр", освітня програма "Програмне забезпечення систем") починаючи з 2012 року

Рік Ліцензований обсяг План набору (бюджет) Подано зяв Конкурс
2012 40 12 19 1.58
2013 40 26 26 1
2014 40 16 25 1.56
2015 40 16 23 1.44
2016 40 23 36 1.57
2017 40 16 69 4.31
2018 50 13 58 4.46

Освітня програма "Програмне забезпечення систем"

Протягом навчання студенти мають змогу прослухати сучасні навчальні курси, які читають викладачі кафедри. Навчальна програма підготовки магістрів складена з врахуванням досвіду провідних закордонних вищих навчальних закладів, таких як університети Кембріджа та Стендфорда.
На сьогоднішній день за даною програмою навчається 40 студентів (ОС «Магістр» 1-2 курси).

Навчання

Особливості навчання: Освітня програма "Програмне забезпечення систем" складена з врахуванням досвіду провідних закордонних вищих навчальних закладів, таких як університети Кембріджа та Стендфорда, і спрямована на:
 • Поглиблене вивчення різноманітних аспектів розробки інтелектуальних інформаційних систем: від методів доведення коректності програм до сучасної практики управління програмними проектами.
 • Підготовку магістрів до подальшого навчання в аспірантурі та докторантурі провідних університетів України та світу.
Студенти вивчають наступні дисципліни, технології та програмне забезпечення:
 • Комп'ютерна математика: Сучасні проблеми дискретної математики, Нечіткі логіки, Алгебраїчний підхід до проектування складних систем, Штучний інтелект, Формальні методи побудови програм, Елементи категорного аналізу, Захист інформації, Автоматизація пошуку доведень, Комп'ютерна алгебра, Категорні методи в інформатиці, Елементи лямбда-числення, Елементи квантових обчислювачів.

 • Програмування: Проектування і застосування мультимедійних систем, Розробка і використання інформаційних мереж, Технології розробки інформаційних систем, Кластерні розрахунки, Сучасні операційні системи, Сучасні проблеми розробки програмного забезпечення, Актуальні проблеми об'єктно-орієнтованого програмування, Формальні методи побудови програм, Управління програмними проектами, Предметно-орієнтоване програмування, Програмування мобільних пристроїв, Засоби побудови систем електронного навчання.

 • Мови програмування: С++, С#, Java, IronPython, IronRuby, Haskell, Scala, F#, AMPL, XAML, XUL, DSL.

 • Прикладне програмне забезпечення та технології:
  • Середовища розробки програмного забезпечення (MS Visual Studio, NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA, PyCharm, Selenium).
  • Програмні фреймворки (.Net, Django, Rails, Spring, Tapestry, Pylons, Tornado, Hibernate, xUnit, OpenCL).
  • Програмні технології (JDO, EJB, JSP, ASP.NET, MPI, OpenMP, PVM, DVM, MC#, CASE, Microsoft Silverlight, WPF, XForms, ADO.NET Entity Framework, LINQ, CUDA, NAT).
  • Сервери баз даних та веб сервери (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, IIS, Apache).
  • Мережеві протоколи (Ethernet, Wi-Fi, ICMP, IPSec, ARP, TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP, DNS, DHCP).
  • Системи управління версіями (CVS, Subversion, TortoiseSVN, Git, Mercurial).
  • Математичні програмні пакети (Mathematica, Matlab, GNU Octave).
  • Системи тестування програмного забезпечення (Bugzilla, MantisBT, Trac).
  • Методології розробки програмного забезпечення (Scrum, XP, MSF, DSDM).

 • Операційні системи: Windows, Unix, Linux, FreeBSD, Mac OS, Android, Apple iOS, Windows Phone.

Працевлаштування

Випускники сgеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма "Програмне забезпеч-ення систем") здобувають наступні кваліфікації:
 • Архітектор програмного забезпечення.
 • Розробник систем штучного інтелекту.
 • Інженер-програміст.
 • Системний програміст.
 • Програміст баз даних.
 • WEB-Програміст.
 • Програміст Mobile-device.
 • Тестувальник програмного забезпечення.
 • Науковий співробітник.
 • Викладач вищих навчальних закладів.
Випускники успішно працюють у провідних українських та міжнародних IT-компаніях таких як: Google, Facebook, Microsoft, EPAM Systems, Ciklum, Grammarly, Miratech, Samsung Electronics, GlobalLogic, Materialise, SoftServe, Netcracker, Cargowise, Railsware, d-Studio, SMK та багатьох інших.