Освітній ступінь "Бакалавр"

Кафедра інформаційних систем проводить підготовку фахівців у галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітній ступінь "Бакалавр", освітня програма Програмна інженерія.
Термін навчання: 4 роки (денна форма).
Вартість навчання за контрактом: 35250 грн.
Ліцензований обсяг: 100 місць.

Статистика поданих заяв
за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення
(ОС "Бакалавр", освітня програма "Програмна інженерія") починаючи з 2009 року

Рік Ліцензований обсяг План набору (бюджет) Подано заяв Конкурс
2009 40 20 472 23.6
2010 40 20 448 22.4
2011 40 20 528 26.4
2012 40 25 925 37
2013 40 25 1341 53.64
2014 40 25 890 35.6
2015 100 25 490* 19.6
2016 100 31 1072 34.58
2017 100 40 1073 26.82
2018 100 44 800 18.18
* — Згідно з правилами прийому у 2015 році, для вступу на факультету кібернетики на ОС "Бакалавр" абітурієнтам потрібно було подати до приймальної комісії сертифікат із зовнішнього незалежного оцінювання з математики (поглиблений рівень).

Освітня програма "Програмна інженерія"

На сьогоднішній день за даною програмою навчається 175 студентів (ОC «Бакалавр» 1-4 курси).

Навчання

Особливості навчання:
 • Освітня програма "Програмна інженерія" складена з врахуванням досвіду провідних закордонних вищих навчальних закладів, таких як університети Кембріджа та Стендфорда.
 • Протягом навчання студенти мають змогу прослухати сучасні навчальні курси, які читають викладачі кафедри.
 • Якість освіти, яка забезпечується гармонійним поєднанням фундаментальних (математичних) та технологічних, прикладних (програмістських) дисциплін.
Студенти вивчають наступні дисципліни, технології та програмне забезпечення:
 • Класична математика: Математичний аналіз, Алгебра та геометрія, Дослідження операцій, Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика, Чисельні методи в інформатиці, Аналіз даних, Моделювання систем, Теорія керування, Обробка зображень.

 • Комп'ютерна математика: Дискретна математика, Алгоритми, логіка та теорія складності, Складність обчислень, Системи штучного інтелекту, Організація баз даних та знань, Математичні основи захисту інформації, Комп'ютерна алгебра, Основи комп'ютерної графіки, Формальні мови, Нейронні мережі, Математичні основи нечіткого моделювання, Побудова та аналіз алгоритмів.

 • Програмування: Основи програмування, Об'єктно-орієнтоване програмування, Системне програмування і операційні системи, Інформаційні системи, Управління інформацією, Груповий проект з технологій програмування, Технологія програмування та створення програмних продуктів, Програмна інженерія, Розподілені обчислення, Програмування в ОС UNIX, Розробка WEB-орієнтованих систем, Системний аналіз та проектування комп'ютерних інформаційних систем, Програмування з обмеженнями.

 • Комп'ютерна інженерія: Фізичні основи комп'ютерної електроніки, Архітектура ЕОМ та комп'ютерна схемотехніка, Комп'ютерні мережі.

 • Мови програмування: С++, С#, Java, Python, Ruby, UML, PHP, JavaScript, Common Lisp, Haskell, Prolog, Assembler.

 • Прикладне програмне забезпечення та технології:
  • Середовища розробки програмного забезпечення (MS Visual Studio, NetBeans, Eclipse, Code::Blocks, IntelliJ IDEA, PyCharm).
  • Програмні фреймворки (.Net, Django, Rails, Spring, Tapestry, Pylons, Tornado, Hibernate).
  • Програмні технології (JDO, EJB, JSP, ASP.NET).
  • Елементи WEB 3.0 (HTML5, DHTML, CSS3, DOM, AJAX, jQuery).
  • Сервери баз даних та веб сервери (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, IIS, Apache).
  • Системи електронного видавництва (LaTeX, Adobe InDesign).
  • Графіка, анімація, дизайн (3D Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).
  • Системи управління версіями (Subversion, TortoiseSVN, Git).
  • Математичні програмні пакети (Mathematica, Matlab).

 • Операційні системи: Windows, Unix, Linux, FreeBSD.

Працевлаштування

Випускники спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма "Програмна інженерія") здобувають наступні кваліфікації:
 • Інженер-програміст.
 • Системний програміст.
 • Програміст баз даних.
 • WEB-Програміст.
 • Програміст Mobile-device.
 • Тестувальник програмного забезпечення.
Випускники успішно працюють у провідних українських та міжнародних IT-компаніях таких як: Google, Facebook, Microsoft, EPAM Systems, Ciklum, Grammarly, Miratech, Samsung Electronics, GlobalLogic, Materialise, SoftServe, Netcracker, Cargowise, Railsware, d-Studio, SMK та багатьох інших.