Штат кафедри

Пашко Анатолій Олексійович

Пашко Анатолій Олексійович

доцент кафедри інформаційних систем,
доктор фізико-математичних наук, доцент
Посилання: Scopus.

Освіта та кар'єра:

1984 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет.
1988 р. — закінчив аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1989 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Рівномірна збіжність гауссових рядів та інтегралів і моделювання випадкових процесів». Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор Козаченко Ю.В.
З 2012 р. — доцент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2015 р. — захистив докторську дисертацiю на тему «Статистичне моделювання випадкових процесів та полів із заданими точністю і надійністю». Науковий консультант — доктор фізико-математичних наук, професор Козаченко Ю.В.
2015-2016 рр. — науковий спiвробiтник НДС «Проблем системного аналізу» факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2016 р. — завідувач НДС «Проблем системного аналізу» факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сфера наукових інтересів:

теорія випадкових процесів, статистичне моделювання, теорія чисел, захист інформації.

Вибрані публікації:

  1. Пашко А.О. Оцінка точності моделювання субгауссових випадкових процесів у рівномірній метриці/ А.О. Пашко // Вісник Київського університету. Механіка. Математика. – 2001, №6. – С.42-47.
  2. Пашко А.А. Численное моделирование субгауссовских случайных процессов с заданной точностью/ А.А. Пашко // Вестник НТУ ХПИ. – 2003, №19. - С.115-120.
  3. Козаченко Ю.В. Моделювання випадкових процесів та полів/ Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко, І.В. Розора. - Київ. - ВПЦ Задруга. - 2007. - 230 с.
  4. Дзямко В.Й. Точність в Lp(Sd) та надійність моделювання лінійних ізотропних полів на сфері/ В.Й. Дзямко, А.І. Моца, А.О. Пашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2011, Випуск №4. - С.16-19.
  5. Пашко А.О. Чисельне моделювання гауссових однорідних випадкових полів/ А.О. Пашко // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2013, вип. 24., № 1. - С. 116-120.
  6. Pashko A.A. A simulation of sub-Gaussian random fields on a sphere of Orlicz spaces/ A.A. Pashko // Taurida Journal of Computer science theory and Mathematics. - 2013, №2. – P. 114-123.
  7. Козаченко Ю.В. Оценка скорости сходимости моделей субгауссовских случайных процессов в пространствах Орлича/ Ю.В. Козаченко, А.А. Пашко // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия физико-математическая. – 2013, №6(292). - С.60-65.

Викладацька діяльність:

  1. Бази даних (лекції, практичні заняття) — бакалаври 2-го року навчання, 051 Економіка: економічна кібернетика.
  2. Комп'ютерна алгебра (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.